เทศกาลภาพยนตร์ฮีฟอร์ชี ชมฟรี ทุกเรื่อง ทุกรอบ ที่ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า เซ็นทรัลเวิลด์

องค์การเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศและเสริมพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Women) ร่วมกับ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า จัดงาน
“เทศกาลภาพยนตร์ฮีฟอร์ชี ( He For She Arts Week Bangkok Film Festival)”
คัดสรรภาพยนตร์คุณภาพที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการรณรงค์เพื่อความเท่าเทียม และแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงประเภทต่าง ๆ ที่ผู้หญิงทั่วโลกต้องเผชิญ จำนวน 7 เรื่อง จาก 8 ประเทศ
ได้แก่ ตุรกี อินเดีย ซาอุดิอาระเบีย เซอร์เบีย เยอรมนี แคนาดา ออสเตรเลีย และสวีเดน พร้อมบทบรรยายภาษาไทย ให้คอภาพยนตร์ชาวไทยได้ ชมฟรี ทุกเรื่อง ทุกรอบ
ตั้งแต่วันที่ 9-12 มีนาคม 2560 ณ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า เซ็นทรัลเวิลด์

Facebook Comments

comments

Tagged , , , ,