งานเสวนาปัญหานักออกแบบ vs ผู้ประกอบการ บนเส้นขนานแห่งความไม่เข้าใจ

วันนี้แอดมินแมวน้ำได้ไปร่วมเสวนา “ปัญหานักออกแบบ vs ผู้ประกอบการ บนเส้นขนานแห่งความไม่เข้าใจ”

ปัญหาของผู้ประกอบการเมื่อต้องการจะได้งานออกแบบนั้น มีตั้งแต่การเริ่มหานักออกแบบ การตกลงจ้างงาน และการบรีฟงานออกแบบให้เข้าใจถึงความต้องการ การพัฒนาแบบไปด้วยกัน รวมถึงการทำสัญญาการจ้างงานที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกัน สิ่งเหล่านี้ถือเป็นฟันเฟืองที่สำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจที่ผู้ประกอบการไม่ควรละเลยและควรทำความเข้าใจ

งานเสวนาในหัวข้อ “ปัญหา นักออกแบบ VS ผู้ประกอบการ บนเส้นขนานแห่งความไม่เข้าใจ” จะล้วงลึกถึงข้อปัญหาต่างๆ เหล่านี้จากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ นักกฏหมาย ผู้ประกอบการ ที่ผ่านประสบการณ์เหล่านี้มาอย่างโชกโชน รวมถึงมุมมองจากผู้บริหารของ  TCDC ที่มีต่อปัญหาเหล่านี้พร้อมแนวทางแก้ไข
axaxaxaxaxaxa

คลิกที่ภาพลิ้งไปหน้าของ TCDC เพื่อรับชมคลิปวันงาน

สถานที่: TCDC กรุงเทพฯ (อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง) ชั้น 5 แผนก Creative Business  Service
วัน: พฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560
เวลา: 16.00 -17.30 น.

Link ที่มา : https://goo.gl/MJB8Yo

Tagged , , , , ,