ประกวดตราสัญลักษณ์และภาพยนตร์สั้นเพื่อประชาสัมพันธ์ “มูลนิธิสงเคราะห์ผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลสวนปรุง” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 308,000 บาท

news_thume
ขอเชิญประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ และภาพยนตร์สั้นเพื่อประชาสัมพันธ์
“มูลนิธิสงเคราะห์ผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลสวนปรุง” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 308,000 บาท
ขยายเวลารับผลงานถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
(ประกาศผลการประกวดทางเว็บไซต์วันที่ 15 กันยายน 2560)(การประกวดภาพยนตร์สั้น) ภายใต้แนวคิด “ป่วยกายต้องไปหาแพทย์ ป่วยทางใจก็ควรไปหาจิตแพทย์ ไม่ใช่เรื่องน่าอับอาย”
(การประกวดโลโก้) ต้องสะท้อนความเป็นมูลนิธิฯ … สามารถให้ผู้คนเข้าใจสัญลักษณ์โลโก้ได้ง่าย … โลโก้ควรสากล ทันสมัย สวยงาม

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงาน
❈ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

รางวัลการประกวดโลโก้
❈ รางวัลที่ 1 เงินสด 100,000 บาท
❈ รางวัลที่ 2 เงินสด 20,000 บาท
❈ รางวัลที่ 3 เงินสด 10,000 บาท

รางวัลการประกวดหนังสั้น
❈ รางวัลที่ 1 เงินสด 100,000 บาท
❈ รางวัลที่ 2 เงินสด 40,000 บาท
❈ รางวัลที่ 3 เงินสด 20,000 บาท
❈ รางวัลชมเชย 3 รางวัล รางวัลละ 6,000 บาท

Download ใบสมัครและดูรายละเอียดได้ที่
http://www.patientsaid.org

ส่งไปรษณีย์ผลงานโลโก้หรือหนังสั้นมาที่ : มูลนิธิสงเคราะห์ผู้ป่วยจิตเวช สวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Email : sppafound@gmail.com

Facebook Comments

comments

Tagged , , ,