การกำหนดค่าสีธงชาติไทยอย่างเป็นทางการ

มติคณะกรรมการจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ที่มีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาเรื่องการกำหนดมาตรฐานแถบสีธงชาติไทย เพื่อให้มีมาตรฐานสีและเป็นมาตรฐานสีตามหน่วยสากล

สำหรับการนำค่าสีมาใช้ในผ่านรหัสสีต่างๆ สามารถสรุปได้ดังนี้

สีแดง

  • RGB (0 to 255): 165 25 49
  • HEX (#): A51931
  • CMYK (0% to 100%): 24% 100% 83% 18%

สีขาว

  • RGB (0 to 255): 244 245 248
  • HEX (#): F4F5F8
  • CMYK (0% to 100%): 3% 2% 1% 0%

สีน้ำเงิน

  • RGB (0 to 255): 45 42 74
  • HEX (#): 2D2A4A
  • CMYK (0% to 100%): 87% 85% 42% 43%

แหล่งข้อมูล

http://news.thaipbs.or.th/content/266890
https://www.facebook.com/www.thaiflag.org

Facebook Comments

comments